26. DF: Otcův hlas v synově hlavě

Vím, že můj táta pochází z úplně jiného zázemí než já. Vystudoval technický obor, od rána do večera se věnuje práci na počítači. Jinak přemýšlí i jedná. Dostáváme se kvůli tomu občas do konfliktu a málokdy si v takových vypjatých momentech zvládneme uvědomit,... Číst více

26. DF: Vrstvy času na obrazech svatých

Otázku, jak zpřítomnit minulé, od pradávna ohledává například křesťanská liturgie, jež připomíná zásadní milníky z dějin spásy a neustále obrací pozornost ke skutečnosti, že Kristus se obětoval pro všechny. Samozřejmě k tomu využívá nejrůznější příběhy,... Číst více

26. DF: Dopad na diváky a divačky by měl být potenciálně léčivý

Tematicky široce rozkročenou tvorbu tanečnice a choreografky Johany Pockové prezentuje Divadelní Flora již potřetí za sebou, tentokrát sólovým tanečním obřadem K Madoně se rzí. Jak téma otevírá možnosti jeho uchopení? Jak se taneční inscenace proměňuje... Číst více

26. DF: Ještě není tma, třebaže se stmívá

Usedám v pompézním prostoru Moravského divadla na představení, jehož název po dlouhém dni považuji za radu. Jako by se místo obligátního hlášení o vypnutých telefonech a zákazu focení ozvalo z éteru: „Usedněte. Už není třeba dělat vůbec nic.“ Scénická... Číst více

26. DF: Nenechat se strhnout flow

S dramaturgyní Kateřinou Součkovou jsme se setkaly nad rozhovorem o dopadech současné doby na duši člověka, o cestě z nezávislé scény k repertoárové činohře a zpět, o její spolupráci s Janem Fričem a o pozici dramaturgyně a tlaku, kterému čelí. Číst více

26. DF: Jak se bourá sen

Vcházíme do prostoru jeviště, na kterém je umístěn uzavřený box. Máme možnost pohybovat se libovolně, volit si vlastní perspektivu a úhel pohledu. Se začátkem představení je odstraněna první část boxu a otevře se tak průhled do nitra tohoto objektu –... Číst více

Kritické theatrum neboli KriTh je online časopisem při Katedře divadelních studií. Poskytuje jejím studentům prostor k publikování recenzí a také možnost vyzkoušet si redakční práci. Základním cílem projektu je kultivování psaného projevu a argumentace, k čemuž směřuje úzká spolupráce redaktorů s jednotlivými autory. Dalším přínosem by rovněž mělo být formování protiváhy zavedeným kulturním periodikům mladistvým, ale přesto poučeným názorem. Jádro přispěvatelů tvoří studenti a studentky  KDS FF MU. Doplňují je jednak absolventi/ky této katedry, a pak studenti jiných uměnovědných či divadelních oborů na dalších univerzitách.