PÍSMENA SLOVA VĚTY SOUVĚTÍ ODSTAVCE TEXTY URČUJÍ ROVINU VEŘEJNÉ PRAVDY
ZKOUMÁNÍ DIVADLA ZNAMENÁ ZKOUMÁNÍ SPOLEČNOSTI OČIMA UMĚNÍ

UMĚNÍ ZPROSTŘEDKUJE ODSTUP
V DIVADLE VIDÍŠ REALITU JAKO POD MIKROSKOPEM

TVŮJ TEXT JE SVĚT, KTERÝ KOMUNIKUJE SE SVĚTEM DÍLA A REAGUJE NA SVĚT REÁLNÝ

KRITICKÉ THEATRUM

Historie

Webový časopis Kritické theatrum (KriTh) při Katedře divadelních studií navazuje na bohatou tradici jiného internetového periodika - RozRazil online. Ten má za sebou dlouhou historii. 21. října 1988 Divadlo na provázku a HaDivadlo uvedli první díl scénického časopisu Rozrazil 1/88 - O demokracii v Domě umění. Cílem bylo vytvořit aktuální publicistické divadlo, které se v rámci dobových možností otevřeně vyjadřovalo o stavu soudobé společnosti. Jejich záměr se naplnil diváckým ohlasem inscenace i vyprovokováním komunistických orgánů. Další díly cyklu se objevují až do současnosti ve chvílích, jež považují tvůrci Divadla Husa na provázku za zlomové.

Pod stejným názvem vznikl v roce 2005 tištěný časopis pod brněnským nakladatelstvím Větrné mlýny. RozRazil obsahující články napříč uměleckými obory i společenskými tématy vychází dodnes. V roce 2006 se k němu přidružila internetová platforma RozRazil online, na jejímž vzniku se významně podíleli studenti a studentky divadelní vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Právě oni - Martin Bernátek, Iva Mikulová, Zuzana Perutková a Jitka Šotkovská - začali web profilovat především k reflexím divadelního dění.

Recenze a glosy se zaobíraly především, ale nejenom brněnským divadelnictvím, a také postupně se rozrůstajícím zpravodajstvím z tuzemských festivalů (Mezinárodní festival Divadlo, OST-RA-VAR, SETKÁNÍ/ENCOUNTER, Zlomvaz, Divadelní Flora, Setkání/Stretnutie, Dream factory Ostrava, Divadelní svět Brno, Brněnský Lunapark atd.). U nich často byly jediným či jedním z mála průběžných hodnocení. Přispěvatelé RRo rovněž nezřídka působili v redakcích tamních festivalových zpravodajů.

Na pozici šéfredaktorů či výkonných redaktorů se kromě výše zmíněných zakládajících členů vystřídali Eliška Poláčková, Michaela Malčíková, Martin Macháček, Ilona Horváthová a Jiřina Hofmanová. Z široké základny přispěvatelů si dovolíme připomenout alespoň ty nejaktivnější: Kateřina Balíková, Magdaléna Baumannová, Petra Bruzlová, Amálie Bulandrová, Viktor Černický, Tereza Dostálová, Josef Dubec, Andrea Fantová, Tereza Frýbertová (nyní Konývková), Veronika Hrabalová, Ervin Hodulík, Martina Jirešová, Dita Lánská, Marek Lollok, Kateřina Lukáčová, Kateřina Málková, Pavla Pinkasová, Jana Posníková, Michaela Suchá, Iveta Šedová, Jaroslava Šimáková (spolupráce s Radiem R), Dominika Široká, Veronika Štefanová, Markéta Toufarová, Dobroslava Vilhanová, Kateřina Vlčková, Tereza Zálešáková, Jana Žáčková.

Stejně jako RozRazil online KriTh (od září 2016) poskytuje studentům prostor nejen k publikování recenzí, ale také pečlivou redakci textů, případně i možnost si pozici redaktora/ky vyzkoušet. Dalším přínosem časopisu by mělo být formování protiváhy zavedeným kulturním periodikům mladistvým, ale přesto poučeným názorem. Jádro přispěvatelů opět tvoří studenti a studentky KDS FF MU. Doplňují je jednak absolventi této katedry, studenti jiných uměnovědných či divadelních oborů na dalších univerzitách.

V září 2018 se na redakční úrovni s časopisem oficiálně rozloučilo zakladatelské duo Ilona Horváthová (šéfredaktorka) a Jiřina Hofmanová (výkonná redaktorka) a předalo jej současnému vedení.

Tiráž

Recenze by měla mít délku nejméně jedné strany A4 jednoduchým řádkováním (tedy mezi 3000 - 4000 znaky včetně mezer; v případě recenzí festivalových nejméně 2000 - 3000 znaků). Text není potřeba nijak dále formátovat. V textu kurzívou zvýrazněte všechny názvy inscenací a jiných uměleckých děl, tučně vyznačte hlavní a důležité tvůrce (režiséra, herce, scénografa atd.).

Recenzi uvozuje tzv. perex neboli krátký text (zhruba 2-3 věty), který jasně, stručně a přehledně shrnuje obsah recenze a je umístěn pod názvem článku na hlavní stránce. Slouží tedy k rychlejší orientaci v článcích, čtenář se podle něj rozhoduje, jestli je pro něj daný text zajímavý a stojí mu za přečtení.

Na konci recenze je připojen apendix s následujícími informacemi:

Jméno divadelního tělesa - Autor textu: název inscenace. Režie, dramaturgie, výprava, hudba, hrají. Datum premiéry. Datum reprízy recenzovaného představení.

Příklad apendixu:

Činoherní studio Ústí nad Labem – Andres Veiel, Gesine Schmidt: Kopanec. Režie Michal Skočovský, dramaturgie Vladimír Čepek, výprava Lucie Halgašová, hudba Ondřej Švandrlík, Hrají Marcela Vítů, Jiří Trnka, Jan Plouhar, Lukáš Černoch, Václav Hanzl, Irena Kristeková. Premiéra 19. ledna 2015. Psáno z předpremiéry 16. ledna 2015.

Texty recenzí procházejí jazykovou i obsahovou korekturou. Drobnější úpravy formálního charakteru mohou být provedeny bez vědomí autora/-ky, jakékoli větší změny s přispěvateli konzultujeme a texty zasíláme k autorizaci.

U recenzí z festivalů je vhodné co nejrychlejší odevzdání, u ostatních textů záleží na osobní dohodě s redaktorem.

Redakce

Iva Heribanová, Iva Mikulová, Karolína Stehlíková

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info