foto: Lukáš Horký, Ondřej Hruška

Divadelní Flora 2017 - Den třetí

15. 5. 2017

Absurdita a paradox se zdály být neplánovaným motivem třetího dne Flory. Vinul se v různých odstínech jako červená nit od začátku druhé části konference skrze všechny viděná představení až k vrcholu dne, představení Maxim Gorki Theater.

Závěrečnou, druhou část konference není třeba popisovat. To, co se vyslovilo zeširoka první den, bylo v druhém dni ve třech panelových diskusích doslovováno a konfrontováno lidmi z různých oborů příbuzných divadlu a příklady jejich konkrétní práce. V různých obměnách v diskuzích zazněly především tyto myšlenky:

When you are clearly optimistic, you are fully stupid; Is crossing the border first step of many others or…?; Make ourselves responsible for what we value – we as society, we as people; Invite other people to come to fall and let go; Every country has its own dealing with history; Tolerance, please!

Y. Nakagami, J. Sohn, Y. Umamoto; foto: Lukáš Horký, Ondřej Hruška

Y. Nakagami; foto: Lukáš Horký, Ondřej Hruška

Geisha´s Miracle (autorkou konceptu Jija Sohn), dílo tří pohybově i hlasově velmi dobře vybavených Japonek žijících a studujících v Nizozemí, snad mělo vypovídat o různých polohách v životě tradičních japonských společnic vyšší společenské vrstvy. Jejich pohybově-taneční vystoupení představovalo nesourodý a neprovázaný sled akcí, které v jednotlivostech budily upřímný zájem, ve šňůře za sebou ale vzbuzovaly pochybnosti a trapnou nejistotu konání bez konce a bez náhledu zvenčí. Nejnapínavější část performance pro první řadu diváků bylo závěrečných deset minut, kdy se o zbystřené smysly postaral obrovský sršeň, který z ničeho nic spadl ze stropu mezi diváky a aktérky, loudavě se plazící po zemi a doprovázen bzučením much z reproduktorů. Konec představení přinesl obrovskou úlevu, diváci se rozešli a sršeň přestal hrozit potenciálním nebezpečím.

foto: Lukáš Horký, Ondřej Hruška

foto: Lukáš Horký, Ondřej Hruška

Pohybové představení Bombyx Mori autorky Oly Maciejewské vzniklé v Productiehuis Potterdam od začátku diváky napíná svým velmi pomalým tempem a svou pečlivě propracovanou strukturou hrající si s očekáváním něco dynamického, nepřístupného, energického. Místo toho servíruje plynulost, hebkost pohybu a ve svém meditativním rázu příjemně nesnesitelné prožívání přítomného okamžiku. V jednotlivostech stále stejná, ve svém trvání neustále proměnná akce tří aktérů vytrhuje od všednosti prožívání viděného k vnitřním myšlenkám a jejich opuštění. V klidném šustění dlouhých, bohatě řasených hedvábných kápí, v jejich vlnění a periodicky se opakujících obrazcích nacházím očekávanou dynamiku a urputnost, kterou ve mně evokuje termín Bombyx Mori. Nikdy nekončící život kukly ukrytý právě v onom neustálém rození a zanikání přítomného okamžiku.

Y. Sweid, O. Nahmias, M. A. Khaled, A. M. Agha; foto: Lukáš Horký, Ondřej Hruška

O. Nahmias, D. Schaad; foto: Lukáš Horký, Ondřej Hruška

Kéž jsou všichni tvůrci tak upřímní, otevření ve své zranitelnosti a pevní ve svém vyjádření a sdělení jako je Yael Ronen & EnsembleThe Situation. Inscenace, poprvé uvedená v Maxim Gorki Theater Berlin v září 2015, odráží tehdy velmi aktuální a bezvýchodnou situaci cizinců z Blízkého východu zasaženého válkou přicházejících do Německa. Herci vypráví vlastní příběhy, z nichž se v procesu vytváření inscenace staly ilustrační modely prezentující obecnou situaci mezi národy/entitami, které zastupují – Izrael, Palestina, Arábie, Írán, Německo, židé, muslimové. Přitom jsou ironičtí, vtipní a žité stereotypy a absurdní situace komentují s neuvěřitelnou lehkostí a nadhledem jednoduchých a precizních dialogů. Přestože role v představení jsou již dávno fixované a všichni aktéři se ve vlastním životě již výrazně posunuli (nyní již hrají o sobě před dvěma lety), příběh, jenž vypráví, je stále ve společnosti silně rezonující. Dnes možná mnohem víc, než v době svého vzniku.


Jija Sohn: Geisha´s Miracle. Koncept a choreorgafie Jija Sohn, účinkují Jija Sohn, Yurie Umamoto, Yui Nakagami. Premiéra 30. června 2016. Psáno z reprízy 14. 5. na festivalu Divadelní Flora.

Ola Maciejewska – BOMBYX MORI. Koncepce Ola Maciejewska, zvuk Alberto Novello, Světla, technika Rima Ben Brahim, kostýmy Valentine Solé. Účinkují Amaranta Velarde Gonzales, Maciej Sado, Ola Macielewska. Premiéra 20. 11. 2015. Psáno z reprízy 14. 5. na festivalu Divadelní Flora.

Maxim Gorki Theater, Berlin – Yael Ronen & Ensemble: The Situation. Režie Yale Ronen, scéna Tal Chacham, kostýmy Amit Epstein, hudba Yaniv Fridel, Ofer Shabi, světla Jens Krüger. Hrají Ayham Majid Agha, Karim Daoud, Maryam Abu Khaled, Orit Nahmias, Dimitrij Schaad, Yousef Sweid. Premiéra 4. září 2015. Psáno z reprízy 14. 5. 2017 na festivalu Divadelní Flora.

Autor: Vendula Kacetlová