Zdroj: www.divadelniflora.cz

Divadelní Flora 2017 - Den devátý

23. 5. 2017

Předposlední den Divadelní Flory nabídl divákům diskusi se Studiem Hrdinů, domácí představení Moravského divadla Olomouc a večerní performance dvou chillských umělců nazvanou Prins of Ne†works.

foto: Lukáš Horký, Ondřej Hruška

V. Fialová, P. Kubes; foto: Lukáš Horký, Ondřej Hruška

Když přemýšlím o Bulgakově románu Mistr a Markétka, napadá mě několik témat, která mohou zajímat jeho inscenátory. Kupříkladu bezvýchodnost situace, svírání systémem a společenskými konvencemi, neschopnost nést se vztyčenou hlavou důsledky za svá rozhodnutí a z toho plynoucí zbabělost, přiznaná existence ďábla a jeho chtěná přítomnost, potřeba a právo na existenci. Zároveň si už při letmé myšlence na dramatizaci románu uvědomuji se samozřejmou jistotou, že je třeba škrtat, vybrat si důležité postavy a jimi naplnit situace, přeskládat obrazy v příběhu tak, aby na scéně dokázaly být pozoruhodné a srozumitelné, vybrat si konkrétní a jasně formulované východisko, určitý klíč, skrze nějž budu nahlížet příběh a sdělovat významy. Mám pocit, že tvůrčí tým inscenace Mistr a Markétka Moravského divadla Olomouc se ani nepokusil předem pojmenovat svůj záměr, za inscenací necítím žádnou myšlenku, pro kterou mohla být stvořena. Text se zdá být pouhým přepsáním vší románové přímé řeči do scénáře, navíc ve scénách přesně tak, jak jdou v románu za sebou. To, co se říká, se i hraje. Představení je od začátku do konce příliš doslovné a málo obrazné, příliš nachozené, utahané a málo divadelní, velkolepé nic pro více než dvacítku herců, z nichž není důležitých více než sedm. Tím se veškeré jednání roztahuje do nekonečné délky, nedrží při sobě, naopak se každou novou situací znovu a znovu rozpadá. Příliš realistickou, či snad reálnou akci zasazenou v minimalistickém prostředí dvou bočních zrcadlových stěn a zadního bílého prospektu s velkým mrkajícím okem doplňuje množství bizarních prvků. Dvě hodiny čistého prázdna proložené přestávkou, po níž je půlka hlediště prázdná, končí rozpačitým a velmi slabým potleskem, který jeden z hlavních herců trapně natahuje tím, že po úklonu neodchází z jeviště, pouze se vzdálí do jeho zadní části. Snad aby sobě i svým kolegům zajistil menší pocit marnosti z ukončeného oboustranného trápení. Kdo má rád Mistra a Markétku, nechť si raději znovu přečte knihu. Inscenace zbytečně zdržuje od přemýšlení nad příběhem a postavami, klade jedinou otázku: Proč někdo prezentuje takovou věc?

foto: Lukáš Horký, Ondřej Hruška

foto: Lukáš Horký, Ondřej Hruška

Večerní performance chillského dua Rodrigo Sobarzo a Diego Olea naštěstí pocit zmaru nepřinesla, přestože působila nehotově. Z Prins of Neworks vyzařuje poměrně důkladné přemýšlení o konceptu a to mi je sympatické, přestože by si zasloužil dotažení, aby nevzbuzoval dojem, že je jen prvním krokem k něčemu hotovému. Situace trvá tři čtvrtě hodiny. V několika jejích fázích (například počítačová hra promítaná na plátno, performer ve stanu s mouchami, které nutí k bzučivému pohybu, modře prosvícená lednice, z níž později performer vytahuje kusy ledu s řetězovými kruhy uprostřed a dává je tát k připraveným silným reflektorům) diváci zvědavě sledují měnící se aktérovo počínání, doplněné zvuky z mixážního pultu, a dovolují si nechat se unášet v tomto neuchopitelném zvláštním prostoru, vznikajícím kolem nich. Škoda, že dílo trvá tak krátce, jakmile se na něj totiž naladíme, skončí. Chybí v něm prostor pro katarzi. A škoda, že se performer v závěru ukloní, aby si tak vysloužil potlesk a dal najevo, že svoji práci ukončil. Kdyby nechal konec volně rozplynout mezi skupinu pozorujících, nebo kdyby jeho akce přerostla v jednu velkou party, byla by to milá tečka za celým prožitkem.


Moravské divadlo Olomouc – Bogdan Kokotek: Mistr a Markétka. Režie Bogdan Kokotek, dramatizace Bogdan Kokotek, Michaela Doleželová, dramaturgie Michaela Doleželová, choreografie Katarzyna Anna Małachowska, scéna a kostýmy Krzystof Małachowski, hudba Zbygniew Siwek, projekce Filip Jančo, Lubomír Peřina. Hrají Jan Ťoupalík, Vendula Fialová, Petr Kubes, Ivana Plíhalová, Václav Bahník, Daniela Krahulcová, Tomáš Krejčí a další. Premiéra 25. 11. 2016. Psáno z reprízy 20. 5. 2017 na festivalu Divadelní Flora.

Rodrigo Sobarzo – Prins of Ne†works. Koncept a zvuk Rodrigo Sorbazo, účinkuje Diego Olea. Premiéra 1. - 3. 7. 2016. Psáno z reprízy 20. 5. 2017 na festivalu Divadelní Flora.

Autor: Vendula kacetlová